Grills
Briquettes
Ecobriquettes

Ecobriquettes
        description...


Specification
Наименование на показателя Единици Резултати
Humidity % 5.95
Ash на суха маса % 2.78
Sulphur на суха маса % 0.03
Caloricity Кkal/kg 5325